"Med mina objekt vill jag beröra och kommunicera.   I mitt konstnärskap kombinerar jag ofta material för att förstärka ett uttryck. Men främst utgår jag från mitt keramiska kunnande. Jag vandrar i gränslandet mellan konst och konsthantverk. Lekfullt mänskliggör jag tingen och undersöker dess kommunikativa förmåga."   Annie Lindgren


"Med mina objekt vill jag beröra och kommunicera. I mitt konstnärskap kombinerar jag ofta material för att förstärka ett uttryck. Men främst utgår jag från mitt keramiska kunnande. Jag vandrar i gränslandet mellan konst och konsthantverk. Lekfullt mänskliggör jag tingen och undersöker dess kommunikativa förmåga."

Annie Lindgren

 
Arvika Konsthall, 2014

Arvika Konsthall, 2014

Höstsalong Kristinehamns konstmuseum, 2009

Höstsalong Kristinehamns konstmuseum, 2009

Separatutställning, Galleri Not Quite, 2011

Separatutställning, Galleri Not Quite, 2011

Separatutställning, Galleri Strand, 2009

Separatutställning, Galleri Strand, 2009

Hidden Madonna

Hidden Madonna

Jag hämtar inspiration från konst- och religionshistoriens symbolvärld. Jag utgår från det vardagsnära, det banala, klichén, det igenkännbara och jobbar brett med allt från lergods till porslin. Dekaler och bladguld får samsas med grova vedeldade ytor. Kontrasterna fascinerar. För mig är det i mötet mellan det fina och fula som det intressanta uppstår. Allt sedan min examen på Konsthögskolan i Bergen i Norge 2004 har jag jobbet med skulpturala objekt parallellt med bruksproduktion.

En betydande hörnsten i mitt konstnärskap är utställningen. Här får jag möjlighet att låta mina objekt samverka med betraktaren. Likt en teaterscenograf jobbar jag utifrån ett helhetsperspektiv. På Värmlands Museum hade jag förmånen att bygga en stor separatutställning med förgänglighet som tema. Ur barockens vanitas motiv hämtade jag inspiration till tre separat rumsinstallationer. Med döden som en säker slutstation ville jag i denna utställning påminna oss om att ta vara på livet.

Resandet är också en stor inspirationskälla. Mötet med andra kulturer och människor påverkar mig och upplevelserna transformeras till mina objekt. Ett längre reseprojekt gick till Indien. Vi var åtta konstnärer som blev inviterade till Makanne som ”artist in residence” i Udaipur i Indien. Detta arbete presenterades i en utställning på Not Quite i Fengersfors och på Konstfrämjandet i Karlstad. Under mina resor ger även naturens magiska krumbukter inspiration till mitt skapade. Inte minst livet under ytan och det rika formspråket korallreven bjuder på.

Utifrån mitt konstnärskap och mitt resande håller jag föreläsningar och artist talks. Undervisning i keramik, glas och skulptur är också viktiga bitar i min verksamhet, som pedagog måste man fortsätta utvecklas och lära nytt.

 

Curriculum Vitae

Utbildning
2012  HDK i Göteborg, Konst i det offentliga rummet
2004-2005 Høgskolen i Telemark, PPUinriktning design, konst och hantverk
2002-2004 Kunsthøgskolen i Bergen, Master
1999-2002  Kunsthøgskolen i Bergen, Kandidat
1998-1999  Konstskolan KUBEN i Örebro, Keramik
1994-1996  Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng, Bild och formlinje

Separatutställningar
2016 Galleri Strand, Slottsbron
2016 Smöga Kammarmusikfestival, Årjäng
2015 Länsmansgården, Sunne
2014 Galleri Krokstad Herrgård
2012  Värmlands museum, Karlstad
2011  Galleri Not Quite, Fengersfors
2011  Konstfrämjandet Bergvik, Karlstad
2010  Kärleksutopi, Not Quite, Fengersfors
2009  Galleri Strand, Slottsbron
2008  Göteborgs Konstförening, Göteborg
2006  Tanten på tapeten, Not Quite, Fengersfors
2005  Förgängligt, Konsthantverkarna, Örebro
2004  Personligheter, Värmlandskonsthantverkare, Karlstad                                    
2004  Tallriksmetamorfoser, Biblioteket, Årjäng

Grupputställningar
2017 Art is Food, Tolfa, Italien
2017 Bryggeriet, Nora
2017 Epifytiska sällskapet, Botaniska trädgården, Göteborg
2017 Vind och Vatten, Smöga kammarmusikfestival
2017 Konstföreningen i Kristinehamn
2016  Kaolin i Stockholm, Fat på fot
2015  Höstsalongen, Värmlands Museum, Karlstad
2015  Not Quite Kontakt, Fengersfors
2014  Höstsalongen, Värmlands Museum, Karlstad
2014  Not Quite 2014, Fengersfors
2014  Arvika Konsthall
2013  Väskan i Konsten, Hammarö
2013  Höstsalong, Kristinehamns konstmuseum
2013  Not Quite Way, Fengersfors
2012  Konstfrämjandet, Karlstad
2012  Ebelingmuseet, Torshälla
2011  Höstsalongen Värmlands museum, Karlstad
2011  We went to India, Not Quite, Fengersfors
2010  Höstsalongen Rackstadsmuseum, Arvika
2010  Konsthantverkarna, Stockholm
2009  Kalas, Värmlands museum, Karlstad
2009  Höstsalong, Kristinehamns konstmuseum
2009  Vind och vatten Arvika Konsthall
2008  Not Quite
2008  Växtlighet Arvika Konsthall
2007  Höstsalongen Rackstadsmuseum, Arvika
2007  Triennale 07 Keramikk og Glass, Oslo
2007  Åkerby skulpturpark, Nora
2007  Något närt något kärt, Borderart
2007  Döden dö, Stockholms Stadsmuseum
2006  Höstsalongen, Värmlans museum, Karlstad
2006  Silvenska Villan, Säffle
2006  Åkerby skulpturpark, Nora
2005  Galleri Ramsalt, Lindesnes
2004  1300 grader, Galleri Smia, Kristiansand
2004  Vedholmen Galleri, Os
2004  B + O, Hå gamle Prestegar
2004  Hovedfagsutstilling 2004, Kunstindustrimuseet, Bergen
2002  Galleri Fisk, Bergen
2000  X small, Galleri TEMP, Bergen
2000  ”Vanitas Vanitatis – Sverige bjuder till bords”  Värmlands museum, Karlstad
1999  ”Vanitas Vanitatis – Schweden bitte zu Tisch” Museum Lützen, Tyskland
1999  Örebro länsmuseum

Stipendier
2012  Åke Nermans minne, Värmlands Konstnärsförbund
1999  Karlstad kulturnämdens resestipendium

Inköpt av
2016  Handelsbankens konstförening, Stockholm
2014  Säffle kommun
2013  Kristinehamns kommun
2011   Karlstads kommun
2010  Röhsska museet Göteborg
2009  Säffle konstförening
2008  Kulturförvaltningen Göteborgstad
2005  Oslo Statsbibliotek
2005  Akershus Kunstnersenter
2004  SAK, Sveriges Allmänna Konstförening                                                      
2001/2004  Statoil                                                                               
2002/2004  Bergens Tidende

Artist in recidens
2010  Makane, Udaipor, Indien
2014  Krokstad Herrgård, Säffle

Kurser och workshops
2012  Ofentlig konst HDK, Göteborg
2010  Glasblåsning Glas Craft, Göteborg
2009  Fördjupning, sandgjutet glas, Glava
2007  Formgjutning av glas KKV, Göteborg
2007  Sandgjutning av glas, Glava
2004  1300 grader i Smia, workshop i Kristiansand, Norge
2004  Workshop, etterutdanning for kunstnærer i Risør, Norge
2002  Tabelware – Form & Function, seminarpå Guldagergård i Danmark
2001  Vedbrännig på Nääs, HDK, Sverige
2001   Process, workshop i Risør, Norge

Uppdrag
Ingår i ledningen på Not Quite
Ledamot KIF/KRO Mitt

Medlem i
KC Mitt
KIF Sveriges konsthantverkare och industriformgivare
VKF Värmlands Konstnärsförbund
Arvika Konsthantverk
NOT QUITE
NK Norska konsthantverkare

Övrigt
Föreläser och undervisar i skulptur, keramik och glas på Kyrkeruds folkhögskola.
Reser och håller workshops samt driver Skapande Skola-projekt i Värmland och Dalsland.